Κόσμος 65 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 833
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.999 (8.40 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.519
Χωριά βαρβάρων: 480
Χωριά με bonus: 420
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 138 ημέρες
Χρήστες on-line: 64
Αριθμός μηνυμάτων: 114.570 (137.54 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.639 (13.97 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 6.124 (7.35 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.015 (1.22 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 84
Αριθμός παικτών σε φυλές: 550
Συνολικοί πόντοι: 46.813.891 (56.199 ανά παίκτη, 6.689 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 674.313.656
 • 733.670.564
 • 538.277.963
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 17,949 εκατ.
 • 13,884 εκατ.
 • 7,744 εκατ.
 • 1,993 εκατ.
 • 3,458 εκατ.
 • 2,712 εκατ.
 • 454.665
 • 93.713
 • 1.465
 • 2.640
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 21547
 • 16668
 • 9296
 • 2393
 • 4151
 • 3255
 • 546
 • 113
 • 2
 • 3
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2565
 • 1984
 • 1106
 • 285
 • 494
 • 387
 • 65
 • 13
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Jenny 1 jenn
Η νεότερη φυλή: ΜΟΝΟΣ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 11:24