Κόσμος 65 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 421
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.403 (17.58 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.400
Χωριά βαρβάρων: 3
Χωριά με bonus: 443
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 208 ημέρες
Χρήστες on-line: 23
Αριθμός μηνυμάτων: 108.695 (258.18 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 13.233 (31.43 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 815 (1.94 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.249 (2.97 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 49
Αριθμός παικτών σε φυλές: 336
Συνολικοί πόντοι: 67.200.949 (159.622 ανά παίκτη, 9.078 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.241.781.614
 • 1.354.934.268
 • 1.057.132.757
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 28,985 εκατ.
 • 23,684 εκατ.
 • 10,864 εκατ.
 • 2,590 εκατ.
 • 4,887 εκατ.
 • 4,683 εκατ.
 • 707.798
 • 127.465
 • 1.110
 • 4.516
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 68848
 • 56257
 • 25804
 • 6153
 • 11608
 • 11123
 • 1681
 • 303
 • 3
 • 11
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 3915
 • 3199
 • 1467
 • 350
 • 660
 • 633
 • 96
 • 17
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Πύργος Ελέγχου
Η νεότερη φυλή: εσφΣΕΦ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:37