Κόσμος 65 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 230
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.536 (32.77 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.513
Χωριά βαρβάρων: 23
Χωριά με bonus: 450
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 300 ημέρες
Χρήστες on-line: 6
Αριθμός μηνυμάτων: 81.053 (352.40 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 12.032 (52.31 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 897 (3.90 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.690 (7.35 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 29
Αριθμός παικτών σε φυλές: 216
Συνολικοί πόντοι: 73.694.810 (320.412 ανά παίκτη, 9.779 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.569.928.299
 • 1.476.132.856
 • 1.317.583.992
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 21,450 εκατ.
 • 17,955 εκατ.
 • 15,680 εκατ.
 • 2,104 εκατ.
 • 7,085 εκατ.
 • 3,338 εκατ.
 • 1,019 εκατ.
 • 95.162
 • 786
 • 5.288
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 93261
 • 78067
 • 68173
 • 9149
 • 30803
 • 14511
 • 4429
 • 414
 • 3
 • 23
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2846
 • 2383
 • 2081
 • 279
 • 940
 • 443
 • 135
 • 13
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: xiou79
Η νεότερη φυλή: STAR

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 02:48