Χάρτης Κατάταξη

φερχαρτ

φερχαρτ
Πόντοι:26
Θέση:1967
Φυλή:


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό του φερχαρτ
565|495 26